CHANGE OF UKRAINIAN BANKING MARKET STRUCTURE: ECONOMIC EFFECT OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS IMPLEMENTATION

Tetiana Girchenko, Iaroslav Musiy, Alla Demyanenko

Abstract


The article provides an analysis the impact of mergers and acquisitions on the participants and the financial results of the Ukraine banking system, in particular the impact of the implementation of merger and acquisitions since the beginning of the formation Ukrainian banking system and the main trends of the number of banks in the Ukraine banking system. Define processes of mergers and acquisitions as an important tool to ensure the effective banking activity. One of the obstacle to improving mergers and acquisition processes “lack of empirical experience in conducting mergers and acquisition” was researched and refuted

Keywords


merger and acquisitions; banking system; effectiveness; profits; ROI

References


Базилевич, В. Д. (2004). Економічна теорія: Політекономія – К.: Знання – Прес.

Волкова, В. Н. (2006). Теория систем. – М.: Высшая школа.

Горбатюк, Л. В. (2014). Рынок слинний и поглощений в банковском секторе Украины: современное состояние и перспективы развития – Журнал Бізнес інформ, № 5.

Гохан, П. (2012). Слияние, поглощение и реструктуризація компаний: Пер.с англ. - 4 изд. – Москва: Альпина Паблишер.

Депамфилис, Д. (2007). Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. – М.: «Олимп Бизнес».

Коваленко, І. І. (2004). Вступ до системного аналізу – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 148 с.

Куліш, А. (2007). Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях / Андрій Куліш. – К., 80 с.

Мещеряков, А. А. (2006). Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційних банків: [монографія] / А. А. Мещеряков. – К.: Науковий світ, 347 с.

Моросини, П., Стеджер У. (2005). Управление комплексными слияниями. В помощь руководителю компании, использующей стратегии М&А. – М.: Баланс Бизнес-Букс.

Oсновнi показники діяльності банків України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: ресурс www.bank.gov.ua

Рекомендації про порядок реорганізації комерційних банків: Затверджено Постановою Правління НБУ №44 від 22.02.1996.

Саати, Т. Л., Вачнадзе, Р. Г. (1993). Принятие решений. Метод анализа иерархий – М.: Радио и связь, 314 с.

Савлук, М. І., Мороз, А. М., Пуховкіна, М. Ф. (2001). Гроші та кредит – К.: КНЕУ.

Стадник, В. В., Йохна, М. А. (2003). Менеджмент: Посібник – Київ: Академвидав, 464 с.

Фінансовий стан та проблеми розвитку комерційних банків України у першому півріччі 2001 р. // Вісник НБУ. – 2001. – №9.

Фостер, Р. С. (2006). Искусство слияний и поглощений. – 2-ге вид. / Пер. з англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс».

Чурило, П. Б. (2010). Стан здійснення угод злиття і поглинання в банківській системі України // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – № 27. - [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Churilo.pdf

Шершньова, З. Є. (2004). Стратегічне управління. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ.

Edwin, L., Miller, Jr. (2008). Mergers and acquisitions: a step-by step legal and practical guide [Text] — New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., p. 8—12.

Dźwigoł, H. (2000). Budgeting – cost management system. In J. Chuangxin & Y. Shijian (Eds.), Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry (pp. 490-493). Xuzhou, China: China University of Mining and Technology Press

Dźwigoł, H. (2001). Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji. Wiadomości Górnicze, 10, 395-399. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2003b). Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian. Wiadomości Górnicze, 11, 488-495.

Dźwigoł, H. (2003a). Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku. Wiadomości Górnicze, 5, 212-215.

Dźwigoł, H. (2004). Zmiana jako warunek restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wiadomości Górnicze, 4, 171-172.

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tetiana Girchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726