FINANCIAL EFFECTIVENESS OF BANKING OPERATIONS WITH SECURITIES IN DISCLOSURE OF IT’S INVESTMENT ACTIVITY RISK-LEVEL (FOR UKRAINE INSTANCE)

Oleksandr Dmytrenko

Abstract


The article is devoted to research of financial effectiveness of banking operations with securities for disclosure the risk-level of investment banking activity. The study considers different components of analysis regarding generalization of dynamics of financial result’s indicators from banking operations with securities and provides detail analysis of key parts of financial effectiveness of banking operations with securities.

Keywords


bank; profitability; investment activity; investment risk; securities

References


Васюренко О. В. Банківські операції / О. В. Васюренко. – К.: Знання, 2008. – 324 с.

Кущ О. О. Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку / О. О. Кущ // Економіка та держава. – 2012. – №. 1. – С. 93–96.

Житар М. О. Аналіз факторів формування гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків України / М. О. Житар // Науко-вий вісник НЛТУ України. – 2014. – №. 6. – С. 208–216.

Гладких Д. Ключові показники діяльності банків України за під-сумками 2012 року / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – №. 4. – С. 45–53.

Дробязко А., Лісовенко В., Федосов В. Банківська система Украї-ни: фінансові реалії 2014 року / А. Дробязко, В. Лісовенко, В. Федосов // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №. 8. – С. 71-90.

Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні уза-гальнення та прикладний аналіз: Монографія / Л. В. Дікань, О. О. Вороні-на. – Харків: СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. – 92 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Олександр Іванович Дмитренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726