THE ANALYSIS OF INNOVATIVE POTENTIAL AS THE BASICS IN SUPPORTING THE COMPETITIVNESS OF A BANK

Tetiana Girchenko, Anton Zaents

Abstract


This article is devoted to the disclosing of the issue of the assessment of innovative potential of banks and one’s role in the maintaining competitive position of banks. For that purpose, has been employed matrix method of the zoning, proposed by consulting company McKinsey, and it allows to describe methodological basics of the estimation innovative potential of bank and its influence on bank’s competitiveness and soundness. Also, authors provided definition of innovative potential of the bank and disclosed hidden reserves and opportunities, which contain this criterion. Based on describing zones of competitiveness versus innovative potential of a bank it is considered methodological aspect of the forming bank’s development strategy, which is final goal of the analyzing interrelated influence of the innovative potential and competitive positioning of financial institution, which is a bank, on the market of banking services.

Keywords


banking innovation; competitiveness; competitive strategy; innovative potential; matrix approach McKinsey

References


Гірченко, Т.Д., Коссманн, Р. (2016). Впровадження та розвиток цифрового маркетингу у сучасному банківському бізнесі // Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво», № 12 (19), с. 68 – 85.

Гірченко, Т. Д. (2003). Стратегія конкурентоспроможності банків в умовах активізації розвитку ринку банківських послуг // Регіональна економіка, № 4, с. 122-126.

Дубовик, О. В., Кузнєцова, А. Я., Гірченко, Т. Д. (2005). Формування конкурентоспроможності банку. – Львів: ЛБІ НБУ, 215 с.

Кривич, Я. М. (2011). Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». № 1(10). http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v1i10.29288.

Мельниченко, О. (2013a). Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків. Вісник Національного банку України, 11,.37 – 42.

Мельниченко, О. В. (2013b). Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима. Проблеми економіки, 4, 341 – 347.

Мельниченко, О. (2013c). Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із поза банківського обігу в Україні. Вісник Національного банку України, 1, 26 – 31.

Мельниченко О. В. (2014). Глобалізаційні передумови виникнення та розвитку електронних грошей. Бізнес Інформ, 10, 345 – 352.

Мельниченко, О. В. (2013d). Теоретичні засади електронних грошей. Бізнес Інформ, 8, 284–290.

Пантєлєєва, Н. М. (2013). Фінансові інновації в банківській системі: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: УБС НБУ.

Шумпетер, Й. (1982). Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер.с англ. – М.: Прогресс, 455 с.

Chou, Y. K., Chin M. S. (2004). Financial Innovations and Technological Innovations as Twin Engines of Economic Growth. University of Melbourne, January 9.

Fame, M., & Vouidis, A. (2017). Business models of the Banks in the Euro Area. ECB Working Paper № 2070. May 2017. p. 47.

Teece, D. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, № 43, p. 172-194.

Tufano, P. (2003). Financial Innovation // Handbook of the Economics of Finance (Volume 1a: Corporate Finance). — Elsevier, Amsterdam. — Р. 307—336.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Tetiana Girchenko, Anton Zaents

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726