KNOWLEDGE AS THE BASIS OF BUSINESS OPERATIONS

Radosław Miśkiewicz

Abstract


The new enterprise development paradigm is currently one of the major challenges facing enterprises. This is connected to the need to analyse the network structures in the organisation through the prism of the triumvirate of management roles consisting of the following archetypes: the entrepreneurial, leadership, and managerial role. This means the implementation of modern organisational, technological, market, and social innovation solutions. The purpose of process management is to standardise the organisation's activities in order to anticipate changes in production processes, services, and environmental variability. These processes are currently based on knowledge which can strengthen the financial, organisational, social, technical and technological efficiency of the enterprise. Its theoretical and practical application is included in this article.

Keywords


organisational network, knowledge, information technology, logistics in the acquisition process; intellectual capital; knowledge maps

Full Text:

PDF>PDF

References


Brdulak, J. J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firm, Warszawa, 14 p.

Davenport, T. H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków, 24 p.

Drucker, P.(1999). Społeczeństwo po kapitalistyczne, Warszawa.

Drucker, P. (2009). Menadżer skuteczny, Warszawa, 13 p.

Frese, B. (2016). Cool: A human history, New York, 31 p.

Grudzewski, M. W., & Hejduk, J. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa, 75 p.

Hausner, J, & Primus A., Próba synergii polityki ekologicznej i energetycznej w gminach. Gliwice, 36p.

Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce, 15 p.

Matusiak, K. B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa.

Mączyńska, E. (red) (2015). Economics for the Future: Fundamenal Issues in Economic Theory and Practice, Warszawa, 23p.

Mikuła, B. (2005). Geneza przesłanki i istota zarządzania wiedzą IN: Perechuda K. (Ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa, 16 p.

Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., & Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Warszawa.

Miśkiewicz, R. (2017). Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej, Warszawa, 24p.; 26p.; 28 p.

Mreła, K. (1988). Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, Warszawa.

Podczarski, S. (2016). Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Na przykładzie hut żelaza w Polsce, Warszawa, 33 p.

Polak, A. (2012). Nauczanie organizacji przedsiębiorstw za pomocą mapy wiedzy. „Przegląd Organizacji”Nr 3, 10 p.

Porter, M. E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa, 36 p.

Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji, Warszawa.

Potocka, A. (2001). Wiedza – główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. IN: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Szczecin, 686 p.

Pugh, S., Hickson, D. J., Hinnings, G. R., & Turner, C. (1969). The context of Organizations Structure. Administrative Science Quartaly, No 14.

Pyka, J. (2010). Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice.

Romanowska, M. (2015). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa.

Sarvary, M. (1999). Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, California Management Review, No 2, 95 p.

Skyrme, D. J. (1999). Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford, 47 p.

Szpunar, P. (2000). Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Warszawa.

Śnieżek, E., & Wiatr, M. (2014). Przepływy pieniężne, Warszawa, 32 p.

Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność, Warszawa, 165 p.

Toffler, A. (2003). Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI wieku, Poznań, 72 p.

Trzmielak, D. (2013). Komercjalizacja wiedzy i technologii: determinanty i strategie, Łódź.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Radosław Miśkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726