INSURANCE COMPANIES’ ACTIVITY ANALYSIS ON FINANCIAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION AND THE TRENDS OF ITS DEVELOPMENT

Oleksandr Melnychenko

Abstract


The article introduces the modern market condition of insurance services in the European Union, depicts the main indicators of its performance, analyses the structure of the insurance products. Also it introduces the main insurance services’ development tendencies that concern to a greater extent the development of innovative technologies, informational systems, etc. The main peculiarity of this article is the best practice as for the development and further indepth application of the blockchain technology, smart contracts, etc. that requires further research and propositions as for their practical application in the activity of insurance companies and in other areas of financial markets. The most of attention in the work is concentrated on the market of insurance services of Germany which from the one hand is distinctive for the largest economies of the EU, and from the other hand, is the guideline for the countries with less developed economies as its indicators are not inapproachable.

Keywords


insurance; market; European Union; innovations; trends; development

References


Гірченко Т. Д., Косcманн Р. (2016). Впровадження та розвиток цифрового маркетингу у сучасному банківському бізнесі. Współpraca Europejska, № 12(19), с. 68 – 85.

Мельниченко, О. В. (2014). Глобалізаційні передумови виникнення та розвитку електронних грошей. Бізнес Інформ, № 10, c. 345 – 352.

Мельниченко, О. В., Гартінгер Р. О. (2016). Роль технології блокчейн у розвитку бухгалтерського обліку та аудиту. Współpraca Europejska, № 7(14), с. 9 – 19.

Мельниченко, О. (2013a). Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків. Вісник Національного банку України, 11,.37 – 42.

Мельниченко, О. В. (2013b). Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима. Проблеми економіки, 4, 341 – 347.

Мельниченко, О. (2013c). Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із поза банківського обігу в Україні. Вісник Національного банку України, 1, 26 – 31.

Мельниченко, О. В. (2013d). Теоретичні засади електронних грошей. Бізнес Інформ, 8, 284–290.

Пайонк, К., Каміньська, Б., Квілінський, О. (2016). Сучасні тенденції розвитку фінансового сектору в умовах віртуальної регіоналізації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Випуск 2(2), pp. 204 – 217.

Beratung in der Versicherungswirtschaft: Veränderungsdruck und der relevante Blick von außen. Interview mit Dr. Astrid Stange, AXA. URL: http://www.consulting.de/hintergruende/themendossiers/unternehmensberatung-in-der-versicherungswirtschaft/einzelansicht/beratung-in-der-versicherungswirtschaft-veraenderungsdruck-und-der-relevante-blick-von-aussen/.

Die grössten Versicherungsmärkte in Europa. URL: http://www.svv.ch/de/zahlen-und-fakten/die-groessten-versicherungsmaerkte-europa.

Digitalisation. URL: http://www.insuranceeurope.eu/digitalisation.

Dźwigoł, H. (2015a). Business Management. Oxford: Alpha Science International Ltd.

Dźwigoł, H. (2016a). Menedżer do zadań specjalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 89, 95-106.

Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2016b). Modelling of restructuring process. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 99, 89-106.

Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 299.

Dźwigoł, H. (2008). Problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją, 158, 57-69.

Dźwigoł, H. (2003). Studium zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 14. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Dźwigoł, H. (2015b). Warsztat badawczy w naukach o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 83, 133-142.

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. URL: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/branchendaten/ueberblick/#versicherungsbeitraege.

Girchenko, T., & Slaviuk, N. (2011). Public debt of European countries under conditions of financial instability. Knowledge-Economy Society: Management-Finances-Restructuring. Cracow: Cracow University of Economics, pp. 25 – 31.

Jednolity rynek ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej - PZU SA. URL: https://www.pzu.pl/rynek-ubezpieczeniowy-w-unii-europejskiej.

Kharazishvili, Y., Lyashenko, V., Zaloznova, Y., & Kvilinskyi, O. (2016). Impact of Infrastructure Component on Socioeconomic Approach to Modernization of the Region. European Cooperation, 8(15), 108-119.

Kvilinskyi, O.S. (2012). Formuvannia dodatkovykh perevah funktsionuvannia ta rozvytku malykh pidpryiemstv [Formation of Additional Benefits of Operation and Development of Small Enterprises]. Economy of Industry, 3-4(59-60), 140-147. [in Ukrainian].

Lyashenko, V., Tolmachova, A., & Kvilinskyi, O. (2016). Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, 155-164. [in Polish].

Payonk, K., Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a Business Entity in the Context of Globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23.

Rosenbrock, R., & Gerlinger, Th. (2006). Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung. 2. Aufl. Bern: Verlag Hans Huber, 383 p. ISBN: 978-3456842257.

Verspohl, I. (2011). Gesundheitspolitik durch die Hintertür. Der Einfluss der EU auf das deutsche Gesundheitssystem. Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 16 p. ISBN: 978-3864980176.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Oleksandr Melnychenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726