TECHNOLOGY OF FORMATION OF DEVELOPMENT PROGRAM AS A SYSTEM OF COMPANY’S ANNUAL PLANS BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS

Valentina Moskalenko, Tatyana Zakharova, Natalia Fonta

Abstract


The article describes the technology of the strategic development program formation based on the business-oriented approach. The basis of the program is the system of the planned Key Performance Indicators. At the strategic level the system is represented as a set of Key Performance Indicators, at the tactical and operational levels – as a set of planned indicators of operating, investing and financing activities. Strategic Key Indicators are formed within a strategic map creation using the conception of Balanced Scorecard. These indicators are interconnected and characterize the following aspects of a company’s functioning as Finance, Customers, Business-Processes, and Staff. The procedure of the decomposition of strategic level Key Performance Indicators into annual primary indicators by operating, investing and financing enterprise activities is proposed in the paper. The process of the program formation includes the procedure of required resources determination for achieving planned annual primary indicators by activities as well. After determining the system of planned indicators, the enterprise investment policy and corresponding investment projects portfolio are elaborated. For each investment project the financing scheme is formed and as a result a funding plan of the development program is created. The process of development program formation is iterative. At each stage of the process the analysis of the possibility of the development strategy achieving and adjustment of the strategic indicators taking into account the company’s opportunities is carried out

Keywords


strategy, strategy map, key performance indicators, balanced scorecard, primary performance indicators

Full Text:

PDF>PDF (Russian)

References


Activities of the Business: Financing, Investing, and Operating. (2014). Boundless Accounting. Boundless. Retrived from https://www.boundless.com/accounting/ textbooks/boundless-accounting-textbook/introduction-to-accounting-1

Ansoff, I. H. (2007). Strategic Management: Classic Edition. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.

Boguslavskaya, S.B. (2011). Sistemnoye strategicheskoye upravleniye kompaniyey: podkhody i etapy postanovki. SPb.: Izd-vo Politekhn. Un-ta.

Kaplan, R. S., (2001). The strategy-focused organization: how Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard Business School Press.

Kaplan, R. (2005). Strategicheskiye karty. Transformatsiya nematerial'nykh aktivov v material'nyye rezul'taty. Moskwa: ZAO «Olimp-Biznes».

Kleyner, G.B.(2008). Strategiya predpriyatiya. Moskwa: Izdatel'stvo "Delo".

Moskalenko, V. & Zakharova, T. (2008). Investment Decision Support System. Proceeding of The ixth International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 19-23, 535-538.

Moskalenko, V.V. Bronin, S.V. & Grinchenko, M.A. (2013). Kontseptsiya resheniya zadachi koordinatsii razvitiya predpriyatiya. Upravlínnya proyektami ta rozvitok virobnitstva: Zb.nauk.pr. Lugans'k: SNU, 2(46), 24-32.

Moskalenko, V.V. & Kondrashchenko, V.V. (2011). Matematicheskiye modeli upravleniya protsessami finansirovaniya investitsionnykh proyektov. Sistemny doslídzhennya ta ínformatsíyní tekhnologi, 4, 61-73.

Moskalenko, V. V. & Lysanets, V. N. (2011). Tekhnolohiya pobudovy trayektoriyi rozvytku komertsiynoho pidpryyemstva na pidstavi obranykh stratehiy. Systemy obrobky informatsiyi, 4 (94), 251-257.

Plotnikov, D.V. (2008). Otsenka rentabelnosti biznesa. Retrieved from http://www.strategies.com.ua/statti_rentabel.html.

Saaty, T. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1, 83-98.

Zakharova, T. V. & Moskalenko, V. V. (2011). Informatsionnaya tekhnologiya podderzhki prinyatiya resheniy po formirovaniyu investitsionnoy politiki. Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, 1/7(49), 11-13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Valentina Moskalenko, Tatyana Zakharova, Natalia Fonta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726