CRIME FRAUD TENDER IN THE SYSTEM OF PUBLIC PROCUREMENT - SELECTED ISSUES

Łukasz Pasternak

Abstract


This elaboration is to present the position of the representatives of the science of criminal law and jurisprudence in the context of crime fraud tended in the system of public procurement. This Elaboration is limited to specific issue connected with above mentioned issue

Keywords


public procurement law; criminal law; false statements; company; criminal liability

Full Text:

PDF>PDF (Polish)

References


Bylica Cz., (1998), Oszustwo Kredytowe na tle obecnego i przyszłego stanu prawnego, PS, Nr 3.

Jagiełło D. (2008), Oszustwa przetargowe, Zamówienia Publiczne Doradca, nr 9.

Jaroch W., (2004), Przestępstwa w systemie zamówień publicznych, Prokuratura i Prawo, nr 4.

Kardas P., (1995), [w:] Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa.

Kunicki J., (2009), [w:] Warunki udziału w postępowaniu na dostawy, usługi i roboty budowlane, D. Grochalska, J. Jerka, J. Kunicki, Wrocław

Kurzępa B.,(1998), Oszustwo gospodarcze, Prokuratura i Prawo, nr 5.

Makarewicz J.,(1932), Kodeks karny z Komentarzem, Lwów.

Skorupka J., (2000) Wady oświadczenia woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, Przegląd Sądowy, nr 4.

Skorupka J., (2011) [w:] System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, R. Zawłocki (red.), t. 9, Warszawa 2011 r.,9, Warszawa.

Słownik powszechny języka polskiego, t. VII.

Wolter W., (1973) [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa.

Wujastyk A., (2011), przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej, Lex.

Zawłocki R., (2003), Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 kk, Monitor Prawniczy, nr 6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Łukasz Pasternak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726