PARADYGMATIC STRUCTURING AS A FACTOR OF MODERNIZING CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL AND POLITOLOGICAL EDUCATION AND SCIENCE

Vyacheslav Vilkov, Sergii Rudenko, Natalia Yarmolitska

Abstract


The article reveals the theoretic methodological role of paradigmal structuring of science, its value is analyzed in the historic and logical aspects to modernize philosophical and political studies as well as to optimize the educational process in these fields. The authors reveals the essence and advantages of paradigmatic approach in details. Especially those basic ideas and regulations that were developed and introduced in the structure of modern scientific knowledge and knowledge of the representatives of the Western Humanities – philosophy, sociology, political science (T. Kuhn, R. Merton, D. Easton).

On the basis of the analysis: the dominant trends of the last decades are fixed, which are common for Ukrainian philosophical and political communities; the number of topical problems and the main objectives of paradigmatic reorganization of philosophy and political science on the principles of scientism are determined; recommendations on the use of paradigmatic model both for improving their heuristic possibilities to answer the new global challenges and for ensuring the effectiveness of the teaching process of philosophy and political science disciplines in modern conditions.

Keywords


paradigm; philosophy; political research; modernization; science; education

References


Almond, G. (1999). Politicheskaya nauka: istoriya discipliny / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.

Bajme, K. (1999). Politicheskaya teoriya: empiricheskaya politicheskaya teoriya / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.

Bojcova, O. Yu. (2003). Normativizm v zapadnoj politicheskoj mysli: problema opredeleniya // Polis. – № 6.

Chujko, V. L. (2000). Refleksіya osnovopolozhen metodologіj fіlosofії nauki: monografіya. – Kyiv: Centr praktichnoї fіlosofії.

Dogan, M. (1999). Politicheskaya nauka i drugie socialnye nauki / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.

Fіlosofskij enciklopedichnij slovnik. – Kyiv: Abris, 2002. – 742 s.

Gouldman, K. (1999). Mezhdunarodnye otnosheniya: obshhie problemy / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.

Grin, D. P., & Shapiro, I. (1994). Obyasnenie politiki s pozicij teorii racionalnogo vybora: Pochemu tak malo udalos uznat? // Polis. – № 3.

Gudin, R. I., & Klingemann, H.-D. (1999). Politicheskaya nauka kak disciplina / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.

Iston, D. Istoriya politicheskoj nauki v soedinennyx shtatax: proshloe i nastoyashhee. Retrieved from http://pavroz.ru/files/eastonpoliticalscience.pdf.

Iston, D. (1993) Novaya revolyuciya v politicheskoj nauke // Socialno-politicheskij zhurnal. – №8.

Khilko, M. I. (2007). Polіtologіya yak nova paradigma osvіtno-naukovogo znannya / Fіlosofska ta polіtologіchna osvіta v Ukrainy na peretinі tisyacholіt. – Kyiv: Vydavnycho-polіgrafіchnij centr «Kyivskij unіversytet».

Khomich, E. V. (2002). Paradigma / Istoriya filosofii: enciklopediya. – Mn.: Interpresservis; Knizhnyj Dom.

Kun, T. (1977). Struktura nauchnyx revolyucij. – Moscow: Izdatelstvo «Progress».

Miller, D. (1990). Politicheskaya teoriya // Politologiya vchera i segodniya. – Moscow.

Parex, B. (1999). Politicheskaya teoriya: obshhie problemy / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.

Postanova prezidii VAK Ukrainy vіd 2 lipnya 2008 r. № 99-06/6 (2009) // Byuleten Vyshhoi atestacіjnoi komіsіi Ukrainy. – № 3.

Sartori, Dzh. (2003). Iskazhenie konceptov v sravnitelnoj politologii // Polis. – № 3.

Shendrik, A. I. (2002). Teoriya kultury: Ucheb. posobie dlya vuzov. – Moscow: YNITI-DANA. Edinstvo.

Smіt, E. (2004). Nacіonalіzm: Teorіya, іdeologіya, іstorіya. – Kyiv: „K.I.S.”.

Sovremennaya burzhuaznaya politicheskaya nauka: problemy gosudarstva i demokratii (1982). – Moscow: «Nauka».

Solovev, A. I. (1998). Mozaichnaya paradigma rossijskoj politologii // Polis. – № 4.

Yang, A. M. (1999). Рoliticheskaya teoriya: obshhie problemy / politicheskaya nauka: novye napravleniya. – Moscow: Veche.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Vyacheslav Vilkov, Sergii Rudenko, Natalia Yarmolitska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726