DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY OF MANAGEMENT SYSTEM MULTINOMENCLATE STOCKS AT AUTOSERVICE ENTERPRISES

Vadym Samorodov, Tatyana Kryukova

Abstract


The article describes the structure and operation of information technology for system of management of  multinomenclate stocks at autoservice enterprises, which implemented in a software product. This will significantly reduce the amount of lost profits due to clarify the size of multinomenclate supply and reduction deficit of stocks  and prevent a decline in the level of service consumers. During the development of information technology has been made an informed choice model of the life cycle of the process of creating software, approach to the analysis of the subject area and the structural organization of its results, the architectural style and technology implementation

Keywords


multinomenclate stocks; information technology; rational order size; autoservice enterprise; demand

Full Text:

PDF>PDF (Russian)

References


Arlou, D., Neyshtadt, A. (2007). UML 2 i Unifitsirovannyj protsess: prakticheskij obyektno-oriyentirovannyj analiz i proyektirovanie. Moskva: Simvol-Plyus.

Bass, L., Klements, P., & Katsman, R. (2006). Arkhitektura programmnogo obespechenia na praktike. SPb: Piter.

Boks, D. (2001). Sushchnost tekhnologii COM. SPb: Piter.

Grigoryev, M. N., Dolgov, A. P., & Uvarov, S. A. (2006). Upravleniye zapasami v logistike: Metody, modeli, informatsionnyie tekhnologii: Uchebnoye posobiye. SPb.: Biznes-pressa.

ISO/IEC 12207:2008 (2008). Information technology – Software life cycle processes. International Organization for Standardization.

Johnson, R., Hoeller, J., & Arendsen, A. et al. (2005). Professional Java Development with the Spring Framework. Wrox Press.

Klimenko, T. A., & Samorodov, V. B. (2009). / Markovskaya approksimatsiya sluchajnogo protsessa sprosa. - Vestnik vostochnoukrainskogo natsionalnogo universiteta imeni Vl. Dalya, 4(134), 194 – 199.

Klimenko, T. A., & Seraya, O. V. (2010). / Metodika poluchenia optimalnogo plana zakupok v mnogonomenklaturnoy postavke. - Vostochno- evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, 4/4(46), 40 – 43.

Kobern, A. (2011). Sovremennyie metody opisaniya funktsionalnykh trebovaniy k sistemam. Moskva: Lori.

Kryukova, T. A. (2013). Problemy upravleniya mnogonomenklaturnym i zapasami na avtoservisnykh predpriyatiyakh v usloviyakh neopredelennosti. – Innovatsii i issledovaniya v transportnom komplekse. Materialy pervoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 336 – 340.

Lipayev, V. V. (2006). Protsessy i standarty zhiznennogo tsikla slozhnykh programmnykh sredstv. Moskva: Sinteg.

Olive, A. (2007). Conceptual Modeling of Information Systems. Heidelberg- Berlin: Springer.

Ruiz, F., Hilera, J,. Calero, C., & Piattini, M. (eds.). (2006). / Using Ontologies in Software Engineering and Technology. - Ontologies for Software Engineering and Software Technology, 49 - 102.

Shraybfeder, Dzh. (2016). Effektivnoie upravlenije zapasami. Alpina Pablisher.

Sigel, D. (2002). CORBA 3. Moskva: Malip.

Solomon, M. K., Morisso-Lerua, N., & Basu, D. (2010). Oracle. Programmirovaniye na yazyke Java. Moskva: Lori.

Sommervil, I. (2002). Inzheneriya programmnogo obespecheniya. Kyiv: Viliams.

Vigers, K. (2004). Razrabotka trebovanij k programnomu obespecheniyu. Moskva: Russkaya Redaktsia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Vadym Samorodov, Tatyana Kryukova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726