European Cooperation

New web site of the journal https://european-cooperation.eu

 

Index Copernicus (more)

 

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726

 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 2, No 42 (2019): European Cooperation

Table of Contents

Economics, Finances, Accounting, Analysis and Audit

Olexandr Yatsenko, Volodymyr Yatsenko, Iryna Andryushchenko
PDF
7-18
Dmitro Dema, Iryna Shevchuk
PDF
19-34
Nataliya Yakymchuk, Ganna Vlasova, Oksana Vaitsekhovska, Petro Tsymbal, Yuliia Baliuk
PDF
35-61
Tatyana Golubkova, Alexander Masharsky, Lada Sirjajeva
PDF
62-77

Management and Marketing

Irina Saukh, Nataliya Vyhovska
PDF
78-87
Oleh Levchenko, Oleksandr Ryzhenko, Sofia Sakalosh
PDF
88-98